Luonnon kanssa sopusoinnussa

Huittisten Lämpö Oy myy lämpöenergiaa kaukolämpönä asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöille sekä julkisille rakennuksille Huittisten kaupungissa.

Huittisten Lämpö Oy:n toiminta-ajatuksena on tuottaa koko paikkakuntaa hyödyttävää lämpöpalvelun tarjontaa. Toiminnalla ei tavoitella rahallista hyötyä, vaan omien kustannusten kattamista.